Η SYNTAX & το Κανονιστικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Θέμα: Η SYNTAX & το Κανονιστικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

dpc copyΤο νέο Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, του οποίου η παραβίαση ή μη συμμόρφωση με αυτό επιφέρει ποινές μέχρι και 4% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών για κάθε παράβαση, και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις τεχνολογίας της παρουσίασε η SYNTAX Πληροφορική ΑΒΕΕ, ως μεγάλος χορηγός στο 1ο Συνέδριο Data Privacy & Protection στις 23 Ιουνίου στο συνεδριακό κέντρο PLAZA στο Μαρούσι.

Ο Δ/ντής ISGRC της SYNTAX κ. Παναγιώτης Καλαντζής τόνισε την ανάγκη άμεσης δράσης των επιχειρήσεων, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και του απαιτούμενου κόστους και χρόνου εργασιών για τη συμμόρφωση των συστημάτων, των πολιτικών, της εκπαίδευσης του προσωπικού και της επιβεβαίωσης συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο.

About SYNTAX IT Group