Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

30 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

SYNTAX Πληροφορική ΑΒΕΕ

ΘΕΜΑ: ΝΕΟ Διοικητικό Συμβούλιο

Στη Γενική Συνέλευση της SYNTAX μετά από πρόταση του Προέδρου του ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα από ενεργά στελέχη της εταιρίας το νέο ΔΣ ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Θεμιστοκλής Γ. Αυξεντιάδης

Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Μ. Χαλάς

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Χ. Ζώτος

Μέλος: Κωνσταντίνος Χ. Νούκας

Μέλος: Δημήτρης Α. Καρυστινός

Η θητεία του νέου ΔΣ είναι τριετής.

About SYNTAX IT Group